Математичні знаки та символи

Символи, які використовуються в математиці, мають характерні значення, які використовуються для точного запису певних понять і проведення операцій, встановлених цією дисципліною.

Математичні знаки дозволяють вести запис матеріалу в більш компактній формі, виклад якого в звичайному вигляді було б дуже громіздким. Це в першу чергу сприяє полегшенню розуміння змісту і його запам’ятовування.

= знак рівності a = b
не дорівнює a ≠ b
приблизно дорівнює a ≈ b
> більше 6 > 3
< меншне 3 < 8
більше або дорівнює a ≥ b
менше або дорівнює a ≤ b
|| абсолютне значення |a|
n коріньn-го ступеню 3√8 = 2
! факторіал 5! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 120
logb логарифм при підставі b log28 = 3
lg логарифм десятковий lg100 = 2
ln логарифм натуральний
lim межа
const постійна величина
сума
Δ трикутник Δ ABC
кут ∠ ABC
͝ дуга  
|| паралельно AB || CD
перпендикулярно AB ⊥ CD
подібно Δ ABC ∼ Δ DEF
π відношення довжини окружності до діаметру
° градус 10°
хвилина 30′
секунда 40″
sin синус sin 30° = 1 / 2
cos косинус cos π / 2 = 0
tg тангенс tg 40° = 0.8391
ctg котангенс ctg 25° 10′= 2.128
sc секанс sc 60° = 2
csc косеканс csc 90° = 1
arcsin арксинус arcsin 1 / 2 = 30°
arccos арккосинус arccos 0 = π / 2
arctg арктангенс arctg 0.8391 = 40°
arcctg арккотангенс arcctg 2.128= 25° 10′
arcsc арксеканс arcsc 2 = 60°
arccsc арккосеканс arccsc 1 = 90°

Застосування мови знаків в математиці обумовлена ​​специфікою дисципліни, так як вона вивчає форми і відносини предметів реального світу, в певних межах.

У математиці досить істотна і система доказів, а ті чи інші докази побудовані на ланцюгу висловлювань, початковими значеннями яких є прийняті вихідні пропозиції, а результатом доказувана твердження.

Математичні позначення використовуються раціонально, в разі, коли вони вказують на точно визначені поняття, які стосуються об’єктах вивчення різного роду теорій. Тому, перед тим як використовувати ті чи інші знаки в міркуваннях або записах, необхідно чітко знати, що кожен з них позначає.

Like this post? Please share to your friends:
Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert