Звернення десяткового дробу в просту і навпаки

Відомо, що десяткові дроби використовуються надзвичайно широко, причому в самих різних сферах людської діяльності будь то наукові та прикладні обчислення, розробка та експлуатація різної техніки, економічний розрахунок і…

Відношення і пропорції

В математиці відношенням називається то приватне, яке виходить при розподілі одного числа на інше. Раніше сам цей термін використовувався лише в тих випадках, коли було необхідно вираз будь-якої…

Правила ділення дробів

Якщо потрібно розділити деяке число на простий дріб, слід помножити це число на зворотній дріб. Ділення дробу на дріб Припустимо, треба розділити чотири восьмих на три дванадцятих, для…

Правила скорочення і розширення дробів

Для вирішення тих чи інших завдань часто потрібно перетворення дробів методом розширення або скорочення. Так як значення дробу залишається незмінним, якщо чисельник і знаменник цього дробу помножити або…

Прості дроби

Простий дробом або, коротше кажучи «дробом», називається частина одиниці або кілька її рівних частин або часткою одиниці. Проста дріб записується у вигляді чисел розділених між собою горизонтальним відрізком…

Правила множення дробів

Для того щоб зробити арифметичні дії множення над дробом, слід перемножити їх чисельники і знаменники, а результат записати у відповідній формі. Множення простого дробу на число При множенні…

Властивості десяткових дробів

Десяткові дроби, це звичайні дроби з особливим видом запису, використовуваним для дробів, у яких знаменниками є – 10, 100, 1000 і тд Запис десяткових дробів виглядає наступним чином:…

Властивості подільності чисел

Ознака подільності на 2 Парне число – це число, яке ділиться на 2. Непарне число – не ділиться на 2. Число ділиться на два, в тому випадку якщо…

Пропорційність в математиці

Значення, двох яких би то не було величин, можуть взаємно залежати один від одного. Наприклад, площа квадрата залежить від довжини його сторони, і так само назад, довжина сторони…

Розкладання на прості множники

Будь-яке число, яке є складовим, можна показати у вигляді добутку окремих множників. 150 = 2 × 3 × 5 × 5 225 = 3 × 3 × 5…

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert